verplegingaanhuis.be
Waarom deze site?

Reeds enkele jaren komen zelfstandig verpleegkundigen meer en meer in het straatbeeld voor. 
De tijd van anoniem rondrijden is voorbij, herkenbaarheid via een logo op de wagen of contactgegevens op de achterruit zijn bijna gemeengoed geworden...
dus ligt het voor de hand dat de cliënt/patiënt of medicus frequent beroep doet op die thuisverpleegkundige die goed herkenbaar is.
De ‘doorsnee’ hulpzoekende is echter nog steeds te weinig bekend met de ‘zelfstandig thuisverpleegkundige’  (hoe contacteren?, moet ik dat betalen?, …)  Niets is echter minder waar. Zelfstandige verpleegkundigen vallen onder de 'vrije beroepen' en mogen dus net zoals advocaten, notarissen, enz. publiciteit voeren in alle soorten media.  Zolang er maar geen prijsvermeldingen of vergelijkende reclame gemaakt word.

Het gebruik van de nieuwe communicatietechnologie wint echter steeds meer aan belang, zowel in de thuiszorg als bij huisartsen, specialisten, zieken- en bejaardenhuizen, seniorenverenigingen, enz.
Het oprichten en ontwikkelen van de site ‘verplegingaanhuis.be’  is hier dan ook een logisch gevolg van.

Deze site heeft drie doelstellingen:

*Vooreerst biedt ze de mogelijkheid om het aanbod ‘zelfstandig verpleegkundigen’ in zijn totaliteit te promoten en toegankelijker te maken voor alle betrokken partijen (gebruikers, verwijzers, organisaties, instellingen,…)

*Aanbieden. Gelijktijdig geeft het aan elke thuisverpleegkundige de mogelijkheid om zich bekend te maken aan bovengenoemde partijen; een unieke promotiekans waarvan iedereen graag gebruik van zal/kan maken.

* Zoeken. Tenslotte is er het maatwerk; dit wil zeggen het aanbod van thuisverpleegkundige zorgen zoveel mogelijk afstemmen op de vraag van en de behoeften van de cliënt/patiënt/medicus. Met andere woorden de 'zoekende' vindt hier voor hem/haar de meest optimale verzorging.