INSCHRIJVINGSFICHE  VOOR SITE-ADVERTENTIE                                                        

PROVINCIE :

WERKINGSGEBIED(EN)  :

NAAM & VOORNAAM     :

ADRES & HUISNUMMER :

POSTCODE & GEMEENTE:

Firmanaam (facultatief):                            

BTW nr.

(enkel indien uw BVBA btw-plichtig is)

RIZIV nummer:

(publicatie is enkel mogelijk indien u over een geldig RIZIV nummer beschikt)

TELEFOONNUMMER: 

GSM: 

E-MAIL:  

Hier kan u uw wensen kenbaar maken voor uw advertentie,
(bijvoorbeeld kleur, achtergrond, extra of persoonlijke info,...)
  VOORWAARDEN

De inschrijvende verpleegkundige    geeft hiermee de toestemming aan Verplegingaanhuis BVBA om de           verstrekte gegevens te gebruiken op de site van www.verplegingaanhuis.be

De overeenkomst is onbeperkt geldig; in te gaan ten laatste tien werkdagen na betaling van de                  administratie- en publicatiekosten.   

De overeenkomst is te allen tijde in te kijken, te wijzigen en stop te zetten door de inschrijvende                       verpleegkundige enerzijds en anderzijds door Verplegingaanhuis BVBA indien
de door de inschrijvende verpleegkundige verstrekte gegevens niet correct blijken te zijn, of indien de               inschrijvende verpleegkundige nalaat de administratie-  en publicatiekosten te betalen.

De administratie- en publicatiekosten omvatten een EENMALIGE bijdrage van € 55,- (vrij van BTW). VOORAF
te betalen. (Wij hebben tot onze spijt moeten vaststellen dat er verpleegkundigen zijn die wel een fiche willen, maar er daarna niet voor betalen, daarom deze maatregel)

               (voor meer uitleg, klikt u hier          )  

    wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

-top-
Ik ben akkoord met de voorwaarden en betaal mijn fiche onmiddellijk na ontvangst van het betalingsverzoek :
JaNeen